ดูงานการก่อสร้างเขื่อน ปี พ.ศ. 2559

ครอบครัวบีคอนได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 20-22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

ออกเดินทางด้วยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินจังหวัดอุดรธานี

โดยได้พาไปดูงานจากผลงานการออกแบบรายละเอียดของบีคอนได้ร่วมกันจากแบบไปสู่งานก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม หลายโครงการในจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่

-  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด่านศุลกากรบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

-  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง บริเวณจากเขื่อนวัดอาฮงศิลาวาส ถึง ปากห้วยอีเต่า บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

-  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าโขง พร้อมยกระดับถนนเทศบาลเมืองบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ (สัญญา 1) จังหวัดบึงกาฬ

หลังจากดูผลงานของบีคอนแล้ว ครอบครัวบีคอนได้ไปสักการะหลวงพ่อใส ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) เกาะคำชะโนดดินแดนวังนาคินทร์ ที่สถิตปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีประทุมมาในจังหวัดหนองคาย

และวัดอาฮงศิลาวาสที่จังหวัดบึงกาฬ พวกเราชาวบีคอนยังได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสักการะพระธาตุหลวง หอพระแก้ว และร่วมกันถ่ายรูปที่ประตูชัย ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

b_350_175_16777215_00_images_news_อุดรหนองคาย3.jpg b_350_175_16777215_00_images_news_อุดรหนองคาย11.jpgb_350_175_16777215_00_images_news_18.jpg