งานครบรอบสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปี 2559

ผู้บริหารบีคอนได้เข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 14 ปี งานสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พร้อมกันนี้บีคอนได้ร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

b_350_175_16777215_00_images_news_12102017082946.jpg