งานครบรอบสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปี 2560

ผู้บริหารบีคอนได้เข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 15 ปี งานสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พร้อมกันนี้บีคอนได้ร่วมบริจาคเงินเข้าศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยและสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

b_350_175_16777215_00_images_news_12102017082906.jpg