บริษัทบีคอนฯ ครบรอบ 10 ปี

เนื่องในโอกาศที่บีคอนฯ ได้ดำเนินกิจการมาครบ 10 ปี ในปี พ.ศ. 2561 นี้

บีคอนฯ จึงได้ทำบุญเลี้ยงพระเพล และรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ทำการบริษัทฯ บีคอนฯเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้

ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ที่จะทำให้งานต่างๆสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ขอให้บีคอนฯเป็นเช่นนี้และเจริญก้าวหน้าต่อไป

b_350_175_16777215_00_images_news_ครบรอบ_10ปี_BEACON_๑๘๑๑๒๓_0005.jpgb_350_175_16777215_00_images_news_ครบรอบ_10ปี_BEACON_๑๘๑๑๒๓_0141.jpg

b_350_175_16777215_00_images_news_ครบรอบ_10ปี_BEACON_๑๘๑๑๒๓_0039.jpgb_350_175_16777215_00_images_news_ครบรอบ_10ปี_BEACON_๑๘๑๑๒๓_0027.jpg