งานครบรอบสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปี 2563

ผู้บริหารบีคอนได้เข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี งานสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พร้อมกันนี้บีคอนได้ร่วมบริจาคเงินเข้าสภากาชาดไทยและมูลนิธิรามาธิบดี

 

b_350_175_16777215_00_images_02042021153602.png