บริจาคสิ่งของ ณ บ้านพักคนชราบางแค 2 ใน พ.ศ.2564

ในช่วงสถานการณ์ ทีมีโรคระบาด Covid-19 ทางบริษัท บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

ก็ยังคงดำเนินการ ส่งตัวแทนของทางบริษัท เพื่อบริจาคสิ่งของ ณ บ้านพักคนชราบางแค 2 ใน พ.ศ.2564

แม้จะเป็นปี ที่มีสถานการณ์เชื้อไวรัส ที่ร้ายแรง แต่บริษัท บีคอน ก็ยังคอยส่งกำลังใจ และคอยช่วยเหลือ

ทางบ้านพักคนชราบางแค 2 ต่อๆไป เพื่อเป็นกำลังใจ และเพื่อเราจะได้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน

b_350_175_16777215_00_images_365234.jpgb_350_175_16777215_00_images_365236.jpg